Delegació de la Serralada Litoral Central - ICHN

delegació de la serralada litoral central

Delegació de la Serralada Litoral Central

Qui som?

La Delegació de la Serralada Litoral Central de la Institució Catalana d'Història Natural som un grup de persones interessades pel coneixement i la divulgació de les Ciències Naturals de la comarca del Maresme. La dedicació de les persones que col·laboren en les activitats és totalment voluntària i no precisa de coneixements específics.

Properes activitats

Cicindela maroccana

Seminari 2020 - ...i els artròpodes dominaren la Terra

(noves dates del 3 al 17 d'octubre)

Fa més de 550 milions d’anys van aparèixer, en els ambients aquàtics, els primers organismes que podríem identificar com a artròpodes. No és fins a un centenar de milions d’anys més tard que aquests artròpodes van emergir de l’aigua per colonitzar un món dominat per plantes primitives. Els primers en fer-ho van ser els antecessors d’aràcnids i miriàpodes, unes desenes de milions d’anys després ho farien els insectes. Actualment els insectes representen gairebé el 80% de la diversitat total animal coneguda del planeta. Aquest fet ha despertat des d’antuvi la curiositat de molts naturalistes, de manera que l’entomologia té una llarga història ja des del segle XVI; però no és fins a mitjans del segle XIX quan té un reconeixement científic considerable.

Enguany amb aquest seminari es vol retre homenatge a un entomòleg i farmacèutic mataroní de mitjans del segle XIX, Joaquim Marià Salvañà i Comas (1828-1902), que és autor del primer catàleg ibèric de fauna entomològica: “Apuntes para la geografía y fauna entomológicas de Mataró” (Madrid, 1870). Aquest seminari és un reconeixement a la seva figura i en motiu del 150 aniversari d’aquesta publicació.

Més informació

agricultura2web

Tronada 29: Els orígens de l'agricultura i el futur de la seguretat alimentària amb Catherine Preece
(xerrada cientificonaturalista) (5 de juny)

Els orígens de l'agricultura i el futur de la seguretat alimentària
amb Catherine Preece

  • Data: 5 de juny 2019
  • Hora: 19:30h
  • Lloc: Agrupació Cientifico-Excursionista de Mataró. Passatge del Pou d'Avall, 1 Mataró

més info...

gambusia3

Tronada 30: La introducció de la gambúsia per al
control de mosquits: una amenaça
innecessària per al servei
ecosistèmic natural

amb Oriol Cano
(xerrada cientificonaturalista) (3 de juliol)

La conservació de les interaccions entre espècies és primordial per tal de mantenir els serveis que els ecosistemes proporcionen a la societat. La batalla contra les malalties transmeses per mosquits ha cridat l'atenció de les autoritats de salut pública i gestors naturals des de fa temps, sent causa de múltiples introduccions de peixos arreu del món que han resultat pernicioses per a la conservació de la fauna nativa. En aquest col·loqui es donarà una visió general del context històric i actual de la introducció i posterior dispersió de la gambúsia (Gambusia holbrooki) a la Península Ibèrica, posant èmfasi en les advertències que ja a principis de segle XX feren alguns naturalistes alertant contra la introducció d'espècies exòtiques. Es valorarà el servei ecosistèmic que ofereix aquest peix nord-americà com a control de plagues de mosquit i comparant-ho amb el que proporcionen els ecosistemes de forma natural.

  • Data: 3 de juliol 2019
  • Hora: 19:30h
  • Lloc: Agrupació Cientifico-Excursionista de Mataró. Passatge del Pou d'Avall, 1 Mataró
tronada17Gili
Orquidies del Maresme
sortida a Montserrat
filidisBR

Divulgació científica i naturalista

Els briòfits

Les molses i les hepàtiques formen part del grup dels briòfits. Són les plantes terrestres més antigues que es coneixen, i en no tenir veritables arrels per tal d'obtenir els nutrients que necessiten, són molt dependents de les condicions climàtiques i en especial de la disponibilitat d'aigua. Des de la Delegació s'està estudiant la composició de les comunitats de briòfits lligades a les fonts i la seva relació amb les característiques fisicoquímiques de l'aigua [més informació]

Els fongs

Els fongs formen un regne a part entre les plantes i els animals. Els manca els pigment per poder fer la fotosíntesi, i obtenen els seus nutrients mitjançant la degradació de la matèria orgànica. Els seus cossos fructífers que coneixem com a bolets, han estat centre d'atenció i estudi de fa molts anys al nostre país. La Delegació organitza conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró una exposició anual des de fa més de 20 anys. Durant aquests anys s'han pogut determinar més de 600 espècies [més informació]