Delegació de la Serralada Litoral Central - ICHN

delegació de la serralada litoral central

Delegació de la Serralada Litoral Central

Qui som?

La Delegació de la Serralada Litoral Central de la Institució Catalana d'Història Natural som un grup de persones interessades pel coneixement i la divulgació de les Ciències Naturals de la comarca del Maresme. La dedicació de les persones que col·laboren en les activitats és totalment voluntària i no precisa de coneixements específics.

Properes activitats

biodivers

Tronada 28: Els seguiments de la biodiversitat
a llarg termini, una eina per a la
gestió i la conservació
amb Joan Real
(xerrada cientificonaturalista) (8 de maig)

En un món en canvi global tenir informació al llarg del temps dels elements biològics i ambientals en àrees concretes i de forma periòdica amb els mateixos protocols de seguiment és essencial no tan sols per a comprendre els canvis que es succeeixen, sinó per a fer prediccions del que pot passar en el futur. Obtenir informació de d’espècies, hàbitats i processos ecològics al llarg del temps i dels factors de canvi implicats és clau per a establir les polítiques de gestió i conservació,
En aquest context, el projecte de la creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies, cofinançat per la Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, i la Fundación Biodiversidad, s’inicià al Juny del 2016 amb la finalitat d’elaborar protocols estandarditzats i aplicats de seguiments d’indicadors de la Biodiversitat a llarg termini en muntanyes Mediterrànies, així com altres espais protegits, en especial de la Xarxa Natura 2000.

  • Data: 8 de maig 2019
  • Hora: 19:30h
  • Lloc: Agrupació Cientifico-Excursionista de Mataró. Passatge del Pou d'Avall, 1 Mataró
IMG_0152brq

Sortida:  Projecte Fonts (11 de maig 2019).

Visita de dues fonts al municipi d'Argentona on es seguiran els protocols de mostreig del projecte: s'analitzaran diferents característiques fisicoquímiques de l'aigua i es determinaran els briòfits que hi creixen.

més info...

agricultura2web

Tronada 29: Els orígens de l'agricultura i el futur de la seguretat alimentària amb Catherine Preece
(xerrada cientificonaturalista) (5 de juny)

Els orígens de l'agricultura i el futur de la seguretat alimentària
amb Catherine Preece

  • Data: 5 de juny 2019
  • Hora: 19:30h
  • Lloc: Agrupació Cientifico-Excursionista de Mataró. Passatge del Pou d'Avall, 1 Mataró

més info...

tronada17Gili
Orquidies del Maresme
sortida a Montserrat
filidisBR

Divulgació científica i naturalista

Els briòfits

Les molses i les hepàtiques formen part del grup dels briòfits. Són les plantes terrestres més antigues que es coneixen, i en no tenir veritables arrels per tal d'obtenir els nutrients que necessiten, són molt dependents de les condicions climàtiques i en especial de la disponibilitat d'aigua. Des de la Delegació s'està estudiant la composició de les comunitats de briòfits lligades a les fonts i la seva relació amb les característiques fisicoquímiques de l'aigua [més informació]

Els fongs

Els fongs formen un regne a part entre les plantes i els animals. Els manca els pigment per poder fer la fotosíntesi, i obtenen els seus nutrients mitjançant la degradació de la matèria orgànica. Els seus cossos fructífers que coneixem com a bolets, han estat centre d'atenció i estudi de fa molts anys al nostre país. La Delegació organitza conjuntament amb l'Ajuntament de Mataró una exposició anual des de fa més de 20 anys. Durant aquests anys s'han pogut determinar més de 600 espècies [més informació]