PROJECTES ALOCS

El Projecte Alocs va ser una iniciativa local d’estudi i conservació d’un hàbitat en regressió: l’alocar (Vinco-Viticetum agni-casti). Aquest Projecte va néixer el 2002 i va ser plantejat com un procés de participació ciutadana dins d’un marc de treball científic coordinat per la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i el CATAM, i assessorats per diferents entitats i centres de recerca.

L’objectiu principal del Projecte era avaluar l’estat de conservació dels alocars mitjançant l’estudi de la distribució i l’abundància de l’aloc. Secundàriament també ens vam plantejar la conservació i recuperació dels alocars i el foment del seu coneixement.

Després de 3 anys de treball de camp (2003-2005) realitzat per més d’un centenar de persones d’11 grups i entitats de 14 municipis, es van recórrer 59 rieres, amb un recorregut total de 75 km, i es van confeccionar gairebé 3.000 fitxes de camp que recollien variables físiques i qualitatives del curs fluvial i dels alocars en trams de 25 metres.

Els resultats del Projecte són múltiples i se’n presenten alguns. En la vessant científico-tècnica les dades s’han analitzat en diferents treballs que han permès conèixer l’estat actual de les poblacions d’alocars, les seves principals amenaces i prendre mesures en font d’actuacions urbanístiques, o reforçar els arguments per incloure dos torrents a la xarxa Natura 2000.

Pel que fa a la incidència social, cal destacar la participació en diferents jornades, el foment del seu estudi en treballs de recerca escolars o la conscienciació social sobre la importància de conservació d'un hàbitat tant proper i a l'hora tan alterat.

aloc
volunJMP
floraloc
Cartell

Exposició: El Maresme, terra de rieres

exposicio

I Jornades de Conservació de la Flora, Blanes 2008

poster

Divulgació del Projecte

March i Corbera. 2003. Presentació del projecte. L'Atzavara 11:103-108.

Anuari
2004
Projecte Alocs.

Anuari
2005

Projecte Alocs.

Resultats del Projecte

Jover et al. 2005. Interpretació de les dades del Projecte Alocs obtingudes durant els anys 2003 i 2004. Alocs, Anuari 2005.
Mataró.

Corbera et al. 2007. L’aloc (Vitex agnus-castus) al Maresme: distribució, abundància i amenaces a la seva conservació. L’Atzavara, 15: 175-182.