Joaquim Marià Salvañà i Comas (Mataró 1828, Barcelona 1902)

Farmacèutic i naturalista, publicà treballs en botànica, entomologia i malacologia. És autor del primer catàleg ibèric d’una fauna entomològica: Apuntes para la geografía y fauna entomológicas de Mataró  (Madrid, 1870) Salvañà es llicencià en Farmàcia el 1850. A l’època, els estudis naturalistes no comptaven amb carrera pròpia, i no tingueren categoria universitària fins a la …

Joaquim Marià Salvañà i Comas (Mataró 1828, Barcelona 1902) Leer más »