L'ATZAVARA

Revista de divulgació científica

L'Atzavara és una publicació de divulgació científica que fins el volum 24 va ser el Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i que a l’actualitat editen conjuntament La Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. Té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans. La revista, que es publica des de l'any 1979, és de periodicitat anual i de caire monogràfic.

cobertaATZ31webDSLC

 L'ATZAVARA 31 – ... i els artròpodes dominaren la Terra (2021)

Fa més de 550 milions d’anys van aparèixer, en els ambients aquàtics, els primers organismes que podríem identificar com a artròpodes. No és fins a un centenar de milions d’anys més tard que aquests artròpodes van emergir de l’aigua per colonitzar un món dominat per plantes primitives. Els primers en fer-ho van ser els antecessors d’aràcnids i miriàpodes, unes desenes de milions d’anys després ho farien els insectes. Actualment els insectes representen gairebé el 80% de la diversitat total animal coneguda del planeta. Aquest fet ha despertat des d’antuvi la curiositat de molts naturalistes, de manera que l’entomologia té una llarga història ja des del segle XVI; però no és fins a mitjans del segle XIX quan té un reconeixement científic considerable.

Amb aquest volum es vol retre homenatge a un entomòleg i farmacèutic mataroní de mitjans del segle XIX, Joaquim Marià Salvañà i Comas (1828-1902), que és autor del primer catàleg ibèric de fauna entomològica: “Apuntes para la geografía y fauna entomológicas de Mataró” (Madrid, 1870).

cobertaATZ30.indd

 L'ATZAVARA 30 – Els elements endreçats: la taula periòdica i els seus misteris (2020)

Des del començament dels temps, la matèria s'ha anat organitzant i ha format una multitud d'elements. La majoria es poden trobar a la natura, però n'hi ha que només es poden observar al laboratori. A la taula periòdica dels elements, concebuda originalment per Dmitri Mendeléiev ara fa cent cinquanta anys, tots aquests elements estan endreçats segons les característiques dels seus àtoms. Així es poden deduir les seves propietats en base al lloc que ocupen, i fins i tot preveure l’existència d’algun de desconegut.

cobertaATZ29

 L'ATZAVARA 29 – "Tempus fugit" (2019)

Milions d’anys d’evolució han forjat la biodiversitat de la que gaudim avui dia al nostre planeta. El sexe, a més d’excitant i divertit, és un dels principals components d’aquesta evolució.

Publicació científica

 L'ATZAVARA 28 – Sexe, desenvolupament i evolució (2018)

Milions d’anys d’evolució han forjat la biodiversitat de la que gaudim avui dia al nostre planeta. El sexe, a més d’excitant i divertit, és un dels principals components d’aquesta evolució.

Publicació científica

L'ATZAVARA 27 – Llum, foscor i éssers vius (2017)

La llum del sol és gairebé imprescindible pel desenvolupement de la vida a la Terra, malgrat tot, alguns organismes s’han adaptat a viure a la foscor.

Publicació científica

L'ATZAVARA 26 – El sòl, font de vida (2016)

El conjunt de la societat ha anat prenent consciència que tant l’aire com l’aigua són fonts de vida. Com a conseqüència, s’han anat adoptant mesures per tal de procurar la recuperació i preservació d’aquests recursos, malgrat les dificultats que comporta fer-ho, ja que els beneficis són molt superiors.

Publicació científica

L'ATZAVARA 25 – La vida de les aigües dolces (2015)

Aquest número de L’Atzavara es dedica als sistemes aquàtics continentals: basses, estanys, llacunes, cursos fluvials, fonts i coves, i és, en gran part, el recull de les ponències del seminari que entre els dies 5 i 27 de març de 2014 va organitzar la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró amb el títol “La vida a les aigües dolces”.

Publicació científica

L'ATZAVARA 24 – El Maresme de Pere Montserrat (2014)

El botànic i ecòleg Pere Montserrat i Recoder, recentment nomenat Fill Il·lustre de la ciutat de Mataró (2009), va néixer en aquesta ciutat el 8 d’agost de 1918. Ben aviat s’interessà per l’estudi de les ciències de la natura i en particular per la botànica.

Publicació científica

L'ATZAVARA 23 – Roques, sorra i aigua (2014)

L’explotació dels recursos geològics a la comarca ha estat sempre present, encara que de forma modesta pel tipus de materials, i ha contribuït al desenvolupament econòmic durant molts segles.

Publicació científica

L'ATZAVARA 22 – Una mirada al bosc (2013)

Els boscos són espais naturals on es desenvolupa la vida d’una multitud de microorganismes, fongs, plantes i animals, en un ambient que els és propici a tots plegats. L’objectiu de l’Any Internacional dels Boscos fou el de conscienciar la població mundial i sobretot els estats, de la importància de cuidar els boscos per tal de protegir la biodiversitat.

 

Publicació científica

L'ATZAVARA 21 – Estratègies de comunicació i defensa a la natura (2012)

Els productes químics que deriven d’aquests processos de comunicació i defensa, com per exemple les feromones i els tòxics, reben una gran atenció per part de la indústria química (perfumeria, farmàcia, etc.). Els humans han après a sintetitzar químicament aquests productes que elaboren els animals i les plantes per establir relació entre ells.

Publicació científica

L'ATZAVARA 20 – La sisena extinció (2011)

L’extinció és un fet consubstancial amb l’evolució. Les espècies apareixen fruit de modificacions d’una espècie anterior, romanen més o menys estables durant un període de temps que s’ha estimat de 4 milions d’anys de mitjana i desapareixen perquè esdevenen altres espècies o bé perquè no són prou competitives.

Publicació científica

L'ATZAVARA 19 – Darwin i l'evolució (2010)

En els 150 anys posteriors a la publicació de L’origen de les espècies, s’han anat realitzant descobriments científics que han travat, encara més, els postulats de la seva teoria. Les lleis de la genètica, primer, la biologia molecular, més endavant, i també la paleontologia han anat donant resposta amb el temps al debat científic obert sobre la teoria de l’evolució.

Publicació científica

L'ATZAVARA 18 – Invasions! (2009)

La introducció d’espècies forànies, altrament dites al·lòctones, no és una qüestió que hagi sorgit fa poc temps. Els romans ja van documentar que el pi pinyoner, una espècie que tenim com a pròpia del paisatge que ens envolta, va ser introduïda pels fenicis i grecs des de diferents indrets de la Mediterrània.

Publicació científica

L'ATZAVARA 17 – El valor dels espais agraris periurbans (2008)

Ara fa uns set mil anys s’iniciava el que s’ha vingut a anomenar la revolució neolítica. En aquella època, l’espècie humana va començar a descobrir i a desenvolupar tècniques de cultiu i de ramaderia que li permeteren fer el pas de nòmada a sedentària.

Publicació científica

L'ATZAVARA 16 – Canvi climàtic (2008)

L’evidència comença a obrir els ulls a tota la societat: glaceres que reculen de manera ostensible, passos marítims navegables per primera vegada entremig del gel de l’Àrtic... I fenòmens climàtics que es mostren més extrems del que havíem conegut fins ara...

Publicació científica

L'ATZAVARA 15 – Homenatge a Pere Montserrat (2007)

Quan es va tenir notícia de la jubilació administrativa del Dr. Pere Montserrat i Recoder, l’any 1985, a Mataró, la seva ciutat natal, ja va sorgir la proposta de retre-li un homenatge, però en aquell moment els actes no es van poder tirar endavant...

Publicació científica

L'ATZAVARA 14 – Ecosistemes de Catalunya (2006)

L’ecosistema és, precisament, aquell espai on es donen les condicions favorables per a desenvolupar la vida de cada un dels membres d’una determinada espècie. Però la vida d’aquests individus no està absent de necessitats que han de cobrir amb elements del medi físic i per mitjà de la relació amb individus d’altres espècies que també tenen aquest espai com el més favorable...

Publicació científica

L'ATZAVARA 13 – L'Antàrtida, molt més que gel (2005)

La constatació que els ecosistemes antàrtics han esdevingut molt sensibles a les pertorbacions introduïdes pels estbliments humans a la zona han fet reconsiderar diverses vegades el Tractat cap a mesures cada cop molt més restrictives de qualsevol tipus d'activitat extractiva, fins i tot pesquera, i que obligués tots els països que en formes- sin part a complir un codi de conducta: netejar i elimnar tot tipus de residus, i assumir un compromís per a la salvaguarda d'uns ecosistemes únics al planeta.

Publicació científica

L'ATZAVARA 12 – Ecologia urbana i sostenibilitat (2004)

L’ecosistema és, precisament, aquell espai on es donen les condicions favorables per a desenvolupar la vida de cada un dels membres d’una determinada espècie. Però la vida d’aquests individus no està absent de necessitats que han de cobrir amb elements del medi físic i per mitjà de la relació amb individus d’altres espècies que també tenen aquest espai com el més favorable...

Publicació científica

L'ATZAVARA 11 – Rieres, rius i riberes (2003)

Els ecosistemes de ribera són espais naturals directament relacionats amb els cursos d’aigua i tenen una vegetació i una fauna propis. Actualment parlem molt de biodiversitat i de sostenibilitat, però aquests conceptes sembla que no valguin per als espais riberencs com ho demostra la contínua destrucció que pateixen.
Publicació científica

L'ATZAVARA 10 – L'Alguer de Mataró (2002)

Per conèixer l’extensió dels alguers, el mateix DARP, un any després de la publicació de l’Ordre, va encarregar una cartografia de tota la costa catalana. Tot i alguns errors i imprecisions, aquella cartografia va ser un pas important pel coneixement i gestió d’aquests ecosistemes...
Publicació científica

L'ATZAVARA 9 – La conservació de la biodiversitat (2001)

La magnitud del concepte Biodiversitat ultrapassa el de diversitat d’espècie biològica. Es refereix a la variabilitat dels éssers vius, és a dir, a la seva capacitat d’evolució en l’espai i en el temps amb la finalitat d’adaptar-se al medi per mantenir la seva existència. Al’hora, també fa referència a tot el conjunt d’organismes vius i les relacions que s’estableixen entre ells...
Publicació científica

L'ATZAVARA 8 – Viatge al fons del mar: el Maresme de 0 a –50 m (1999)

El mar és un espai natural en què es manté un equilibri ecològic i tots els processos s’autoregulen. En definitiva, és un sistema molt complex i els éssers vius que l’habiten són molt sensible als canvis del medi físic, en aquest cas l’aigua. El fet que aquesta sigui més tèrbola, que contingui productes químics o que variï la quantitat de matèria orgànica en suspensió, pot provocar el canvi o la desaparició d’una comunitat biològica...
Publicació científica

L'ATZAVARA 7 – Dinàmica i percepció del paisatge (1997)

Poc a poc, de manera quasi imperceptible als nostres ulls, el paisatge que ens envolta es transforma: sorgeix un bloc de pisos per damunt d'aquell grup de cases baixes; on abans hi havia fèrtils camps de conreu apareix una nova xarxa de carrers, formant illes que aviat s'ompliran de nous habitatges...
Publicació científica

L'ATZAVARA 6 – El litoral del Maresme (1995)

El litoral és un espai natural amb una forta pressió humana que demana un gran esforç de gestió. Per a preservar-lo i, a la vegada, fer-lo compatible amb uns usos socials que no l'afectin de manera irreversible...
cobertaATZ05

L'ATZAVARA 5 – Els aiguamolls de la Tordera (1987)

A Tordera queden encara algunes zones humides semblants en part a les que s'han destruit. Cal vetllar per elles i defensar-les amb fermesa. Són els últims aiguamolls del Maresme. Per altra banda, no n'hi ha prou de dictar lleis o normes. L'administració ha de fer valer el seu poder i tenir la voluntat política de fer cumplir la llei. Els aiguamolls de Ca l'Estany estaven qualificats com a zona a protegir en el Pla d'ordenació Urbana de Tordera...
cobertaATZ04br

L'ATZAVARA 4 – L'agricultura del Maresme (1982)

El Maresme és una de les comarques més poblades de Catalunya i pateix d'un empobriment de tots els sistemes tant naturals com agrícoles a causa de la febre devoradora del sol que no coneix el fre, encara que la crisi economica pugui considerar-se com un factor que atenua la destrossa. L'explotació agrícola a la nostra comarca es veu cada cop més minvada a conseqüència de la pressió urbana...
cobertaATZ03br

L'ATZAVARA 3  (1981)

Per Sant Jordi féu cinc anys, un grup d'homes de ciencia, entre els quals s'hi comptaven els més prestigiosos naturalistes del país, ens feien a mans un document únic: El Llibre Blanc de la Gestió de la Natura als Països Catalans. De gran valor, per quant assentava les bases de l'actuació pública en la gestió del patrimoni natural en temps en que precisament, i tal corn remarcava el secretari de redacció de l'obra a la presentació, era evident el divorci existent entre l'administració i els homes de ciencia.
cobertaATZ02br

L'ATZAVARA 2 (1979)

La conservació del Patrimoni Arquitectònic és una exigencia de tota comunitat que no vulgui renunciar a la seva identitat de poble, però aquest patrimoni no s'ha de conservar com si fos un fòsil, sinó com un element útil...
cobertaATZ01br

L'ATZAVARA 1 (1979)

Volem que la Secció de Ciencies Naturals sigui una escola de "natura" oberta a tothom. Es en aquest camí els diferents departaments -botànica, zoologia, geologia, geografia, fotografia-, tenen emmarcada la seva tasca de treball. Tasca gens fàcil si tenim present la precarietat dels mitjans de que disposem, la manca de recursos econòmics, la falta de material adequat, etc., però portada endavant gràcies a l'esperit de treball i d'estudi que hi ha a la Secció....