SORTIDES NATURALISTES

Sortides a diferents espais naturals del territori català

IMG_0152brq

Sortida tècnica a projectes de camp de la ICHN: Projecte Fonts

11 de maig de 2019

En el marc del programa de cursos naturalistes de la Institució, aquest any s'organitza una sortida al nostre projecte de camp.

Visita de dues fonts al municipi d'Argentona on es seguiran els protocols de mostreig del projecte: s'analitzaran diferents característiques fisicoquímiques de l'aigua i es determinaran els briòfits que hi creixen. Inscripcions a la secretaria de la ICHN ichn@iec-cat


Arlequins i altres papallones primaverals del Garraf

6 d'abril de 2019

A final de març i principi d'Abril es poden veure volar les primeres papallones de la temporada. El Garraf és un massis calcari i per tant la seva flora difereix força de la que podem trobar al Maresme. Això es reflecteix també en la seves poblacions de papallones diürnes. Aquesta sortida té com a objectiu conèixer algunes d'aquestes espècies que molt difícilment veurem a la nostra comarca.

Més informació →