Publicacions

Els briòfits de les fonts rics en fòsfor es reprodueixen sexualment més sovint

Les espècies de briòfits (molses i hepàtiques) amb concentracions més altes de fòsfor es reprodueixen sexualment amb més freqüència i produeixen un nombre més elevat d’espores, tot i que de mida més petita. Aquestes característiques els faciliten una propagació més extensiva. Els briòfits utilitzen dues estratègies reproductives força diferents: la reproducció vegetativa i la reproducció …

Els briòfits de les fonts rics en fòsfor es reprodueixen sexualment més sovint Leer más »

Els briòfits, un pont evolutiu entre les algues i les plantes terrestres

La composició dels elements químics dels briòfits (molses i hepàtiques) i les seves proporcions són més properes a les de les algues que a les de les plantes terrestres. Aquestes concentracions i proporcions estan condicionades pels factors ambientals i tendeixen a diferenciar-se entre individus quan aquests cohabiten amb altres espècies. Les diferències de la composició …

Els briòfits, un pont evolutiu entre les algues i les plantes terrestres Leer más »

La contaminació per nitrats de les aigües freàtiques redueix la diversitat dels briòfits (molses i hepàtiques) de les fonts

És un fet força clar que l’activitat humana, en especial l’agricultura i ramaderia intensives, està provocant una contaminació per nitrats de les aigües freàtiques. Aquests increments de nitrogen provoquen canvis molt acusats en els ecosistemes. A les aigües continentals l’increment de nitrogen causa eutrofització amb la conseqüent modificació de les comunitats biològiques I amb una …

La contaminació per nitrats de les aigües freàtiques redueix la diversitat dels briòfits (molses i hepàtiques) de les fonts Leer más »