PROJECTE FONTS

L’objectiu del Projecte Fonts és el de conèixer quin és l’estat en què es troben les fonts de Catalunya, mitjançant l’anàlisi fisicoquímica de les seves aigües i la identificació de les comunitats de briòfits que s’hi estableixen.

La petita història del projecte

El 26 de Gener de l’any 2013, reunits a la font de les Sureres d’Argentona, un grup de voluntaris, del que aleshores era la Secció de Ciències del Museu de Mataró (actualment Delegació de la Serralada Litoral Central – Institució Catalana d’Història Natural), vàrem encetar el Projecte Fonts. Per assolir el nostre objectiu, vàrem dur a terme un estudi fisicoquímic de les aigües de les fonts, alhora que determinàvem quines espècies de briòfits (molses i hepàtiques) s’hi establien, ja que es coneix que aquestes comunitats són molt sensibles als canvis ambientals. Per tant, l’estudi dels briòfits ens podria aportar algunes pistes sobre l’estat de salut dels ecosistemes fontinals i, alhora, de la qualitat de llurs aigües. Durant aquell any vàrem mostrejar una seixantena de fonts al llarg i ample de la Serralada Litoral Central, que comprèn la Serra de Marina, el bloc de Sant Mateu-Céllecs i les serres del Corredor i el Montnegre. Els resultats varen ser presentats en dos articles al volum 25 de la revista de divulgació científica L’Atzavara (http://www.raco.cat/index.php/Atzavara/issue/view/23138).

Emperò, la Serralada Litoral se’ns va quedar petita i, l’any 2015, vàrem decidir traspassar la depressió prelitoral per a analitzar les fonts d’un lloc amb tanta tradició fontinal com és el Montseny i les Guilleries. En aquesta segona fase del Projecte Fonts, vàrem comptar amb la col·laboració del Grup de Naturalistes d’Osona (també delegació de la Institució Catalana d’Història Natural) i la Plataforma Lluçanès Viu, que, al seu torn, es va encarregar d’encetar i de coordinar el mostreig de les fonts del Lluçanès, també tristament conegudes per haver caigut sota el jou de la ramaderia intensiva i dels purins.

A dia d’avui, any 2018, el Projecte Fonts, encara continua prospectant diverses zones de Catalunya. Ja hem entrat al Moianès i a la Catalunya Nord. Esperem que aviat puguem arribar a molts més territoris, conèixer les seves fonts i saber-ne més dels  briòfits que hi viuen!

Thamnobryum alopecurum
Font de la Moreneta
ProjecteFONTS
Font del Serrat de Baix
IMG_0246
Font de can Xervanda
Font dels Àlbers d'en Javà
Fissidens taxifolius

Resultats del Projecte

Corbera et al., 2015. Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central: composició específica i efecte dels paràmetres ambientals en la seva distribució. L'Atzavara, 25: 105-116.

Bes et al. 2017. Efecte de les variables ambientals i hidrològiques sobre la riquesa i distribució dels briòfits fontinals a la Catalunya oriental. Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 81: 121-134.

Fernández-Martínez et al. 2017. Les fonts del Montseny: entre amenaces i oportunitats"
La Sitja del Llop
, 42: 9-11.

Sayol et al. 2017. El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (molses i hepàtiques). AUSA, 28(180):  513-532.

Bes et al. 2018. On the influence of water conductivity, pH and climate on bryophyte assemblages in Catalan semi-natural springs. Journal of Bryology, 40: 149-158.

Fernández-Martínez et al. 2018. Projecte Fonts: estudi de les comunitats de briòfits de les fonts. IX Trobada d’Estudiosos del Montseny, p. 120-133. Diputació de Barcelona.

Fernández-Martínez et al. 2019. Sea spray influences water chemical composition of Mediterranean semi-natural springs. Catena, 173: 414-423