Tronada núm.32 Un any amb les arnes

Les papallones són dels animals més bell a vista dels humans. Ara bé, això fa referència de manera majoritària a les papallones diürnes, mentre que les nocturnes, molt més desconegudes, no generen tanta admiració. Però en que es diferencien unes de les altres? Com los podem estudiar? Quines són les més freqüents al Maresme?
Atès que els lepidòpters intervenen de forma rellevant en la pol·linització de moltes plantes, la UE els ha inclòs en un programa de seguiment que pretén avaluar l'estat de les seves poblacions. En el marc d'unes proves pilot, durant el 2022 s'han portat a terme seguiments amb trampes de llum a diferents localitats d'Europa, quatre d'elles a Catalunya, una de les quals a Argentona. Veurem com es realitza el seguiment i quins han estat els primers resultats obtinguts.