Tronada núm.28 Els seguiments de la biodiversitat a llarg termini, una eina per a la gestió i conservació

En Joan ens va explicar la tasca que estan desenvolupant amb el seu grup de recerca per poder mesurar la biodiversitat i com ajuda a la gestió i conservació dels espais. Els ecosistemes pateixen canvis en la biodiversitat contínuament, ja sigui per efectes externs o per successions dels organismes.

Els estudis que estan desenvolupant els permeten conèixer aquests canvis per poder predir la direcció i els resultats que serien esperables, d'aquesta manera els gestors dels espais naturals poden prendre les mesures adequades per obtenir els resultats desitjats.

En Joan ens va explicar casos concrets de gestió de la biodiversitat, com a Austràlia, amb anys d'experiència, que serien el model a aplicar.

Van assistir a la tronada una desena de persones.

biodiversitat i gestió

En un món en canvi global tenir informació al llarg del temps dels elements biològics i ambientals en àrees concretes i de forma periòdica amb els mateixos protocols de seguiment és essencial no tan sols per a comprendre els canvis que es succeeixen, sinó per a fer prediccions del que pot passar en el futur. Obtenir informació de d’espècies, hàbitats i processos ecològics al llarg del temps i dels factors de canvi implicats és clau per a establir les polítiques de gestió i conservació,
En aquest context, el projecte de la creació del Centre Pilot de Monitoratge de la Biodiversitat de Muntanyes Mediterrànies, cofinançat per la Diputació de Barcelona, Universitat de Barcelona, i la Fundación Biodiversidad, s’inicià al Juny del 2016 amb la finalitat d’elaborar protocols estandarditzats i aplicats de seguiments d’indicadors de la Biodiversitat a llarg termini en muntanyes Mediterrànies, així com altres espais protegits, en especial de la Xarxa Natura 2000.