Tronada núm.27 Hidrats de metà: foc en el gel

Els hidrats de metà són compostos cristal·lins, similars al gel, que capturen enormes quantitats de gas metà en la seva estructura sòlida. L'ocurrència d'aquests compostos en la natura està governada per condicions d'alta pressió i baixa temperatura en ambients amb suficient disponibilitat d'aigua liquida i gas metà. Per aquest motiu, els hidrats de metà són particularment abundants en sediments marins i zones de permafrost. Particularment, els hidrats marins representen el 99% de les reserves de gaso-hidrats mundials, acumulant un volum de metà que podria cobrir la demanda energètica de gas natural en les pròximes dècades i permetria la independència energètica de països que no disposen de reserves energetiques convencionals. Així doncs els hidrats de metà representen una potencial reserva energètica per al futur. No obstant la viabilitat de seva explotació es veu limitada pel complex comportament mecànic del reservori durant el procés extractiu, el qual pot desencadenar riscos geològics i geotècnics d’impacte significatiu.