Tronada núm.30 La introducció de la gambúsia per al control de mosquits: una amenaça innecessària per al servei ecosistèmic natural

A l'última tronada abans de l'aturada estival, el dia 3 de juliol, l'Oriol Cano ens va parlar sobre la introducció de la gambúsia com a organisme per controlar els mosquits com a lluita contra la malària.
Cap a inicis del segle XX es va descobrir que la transmissió de certes malalties com la malària o la febre groga era a través dels mosquits. Per lluitar contra les malalties es van assecar aiguamolls, es van utilitzar grans quantitats d'insecticides i es va promoure la introducció de depredadors dels mosquits.
Des dels Estats Units es va iniciar un programa per introduir la gambúsia per tot el país. Posteriorment es va enviar un estoc de 400 peixos cap a Espanya per copiar l'èxit. Durant el trajecte, la majoria de peixos van morir, quedant-ne només 14 que es van adaptar i es van enviar a les zones amb llacunes i aiguamolls d'Europa.
Estudis fets per veure la interacció amb les espècies endèmiques mostren que la gambúsia és molt voraç, menjant fins i tot els ous de fartets i samarucs. De totes maneres, en condicions de molt alta salinitat fartets i samarucs estan afavorits.
Com a resum és molt difícil eradicar la gambúsia perquè competeix directament amb les espècies autòctones en condicions habituals, quedant les espècies autòctones restringides en hàbitats molt poc favorables.
La tronada va comptar amb una desena d'assistents de públic.
introducció de la gambúsia
introducció de la gambúsia

La conservació de les interaccions entre espècies és primordial per tal de mantenir els serveis que els ecosistemes proporcionen a la societat. La batalla contra les malalties transmeses per mosquits ha cridat l'atenció de les autoritats de salut pública i gestors naturals des de fa temps, sent causa de múltiples introduccions de peixos arreu del món que han resultat pernicioses per a la conservació de la fauna nativa. En aquest col·loqui es donarà una visió general del context històric i actual de la introducció i posterior dispersió de la gambúsia (Gambusia holbrooki) a la Península Ibèrica, posant èmfasi en les advertències que ja a principis de segle XX feren alguns naturalistes alertant contra la introducció d'espècies exòtiques. Es valorarà el servei ecosistèmic que ofereix aquest peix nord-americà com a control de plagues de mosquit i comparant-ho amb el que proporcionen els ecosistemes de forma natural.