Tronada núm.24 Caient en l’espiral fatal: decaïment dels boscos de pi pinyer i atacs del seu depredador Tomicus destruens

El dia 19 de desembre l'Emília Gutiérrez, del departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la UB, ens va presentar els seus estudis sobre l'afectació dels pins pel Tomicus.
Va iniciar la tronada amb una explicació sobre els boscos de pi pinyer, usos, distribució i cicle biològic dels pins. Va continuar amb una revisió de l'estat dels boscos i les alertes sobre les plagues actuals. El tema principal de la xerrada era la plaga causada pel Tomicus destruens i ens va fer un resum del cicle vital del coleòpter, que fa petits forats a l'escorça del pi, pon els ous en una galeria principal i les larves fan galeries just per sota de l'escorça deixant una marca com d'una espina de peix.
L'estudi realitzat al delta del Llobregat indica que els pins estan estressats, amb una taxa de creixement baixa, possiblement per dèficit hídric o salinització, aquest estrès provoca un debilitament dels pins i una susceptibilitat més alta als atacs. També s'ha pogut veure que els arbres són atacats més fàcilment en zones perifèriques del bosc o en zones d'aclarida. També és important la gestió correcta dels arbres atacats retirant-los del bosc per evitar estendre la infestació.
La tronada va comptar amb una desena d'assistents.
tronada24-foto1
tronada24-foto2