Tronada núm.25 Els petits gestos són poderosos! Restauració dels boscos marins

Ningú dubta que un bosc frondós és sinònim de biodiversitat, riquesa i bona conservació. Al mar aquests boscos estan formats, per exemple, d’espècies de corals, gorgònies i esponges. Però, igual que en els ecosistemes terrestres, els ecosistemes marins han sofert una desforestació dels seus boscos causats per l’activitat humana (contaminació, pesca i canvi climàtic). En la xerrada del dia 6 de febrer, us explicarem quins efectes pot tenir aquesta desforestació marina en el nostre dia a dia i què podem fer per minimitzar-ho.

El dia 6 de febrer la Núria Viladrich de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC, ens va donar a conèixer el treballs que porten a terme en el marc dels projectes de restauració dels boscos marins al Cap de Creus.

Va iniciar la seva presentació fent una comparació entre els boscos terrestres i el marins, i remarcant la importància ecològica tant d'uns com dels altres. A diferència dels boscos terrestres, els marins estan sovint format per animals en comptes de per plantes. Ara be, quan això passa, aquests animals són animals colonials i ha adoptat formes similars a les dels arbres habituals als boscos terrestres. Es tracta de coralls i gorgònies.

Així com molts els boscos terrestres pateixen desforestació, els marins estan sotmesos a greus perills que els han portat a una reducció molt notable de la seva distribució. En especial la pesca de ròssec ha delmat moltes de les poblacions que en un temps habitaven les plataformes continentals. Per reduir els efectes de la pesca sobre aquestes comunitats marines, el projecta RESCAP és una iniciativa on s’involucra als pescadors i la societat en la recuperació dels boscos marins.