L’ATZAVARA 26 – El sòl, font de vida (2016)

Publicació científica

ISSN electrònic: 2339-9791
ISSN paper: 0212-8993

L'Atzavara és una publicació de divulgació científica que fins el volum 24 va ser el Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i que a l’actualitat editen conjuntament La Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. Té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans. La revista, que es publica des de l'any 1979, és de periodicitat anual i de caire monogràfic.

Volum 26 (2016): "El conjunt de la societat ha anat prenent consciència que tant l’aire com l’aigua són fonts de vida. Com a conseqüència, s’han anat adoptant mesures per tal de procurar la recuperació i preservació d’aquests recursos, malgrat les dificultats que comporta fer-ho, ja que els beneficis són molt superiors."

Títol Article

Pàgina/es

Autor/s

Llegeix l'article

Editoral: “El sòl, font de vida”

3

 

Llegeix article

Protecció dels sòls i assignació d’usos en planificació territorial

5-14

Jaume Porta Casanellas

Llegeix article

La fauna del sòl i les xarxes tròfiques edàfiques

15-24

Eduardo Mateos

Llegeix article

Ús i gestió del territori a la mediterrània: implicacions en la matèria orgànica del sòl

25-34

Joan Romanyà

Llegeix article

Biotecnologia per a la recuperació sostenible de sòls contaminats

35-47

Margalida Tauler, Joaquim Vila, Magdalena Grifoll

Llegeix article

Obtenir sòl per a poder restaurar els espais miners..., tot un repte

48-54

Montse Jorba

Llegeix article

Els compostos orgànics volàtils del sòl

55-65

Dolores Asensio, Joan Llusià, Romà Ogaya, Jordi Sardans, Marcos Fernández-Martínez, Josep Peñuelas

Llegeix article

Terra negra: un sòl sobre pissarres al Montnegre

66-72

Marcos Fernández-Martínez Guillem Bagaria, Rosa Cañizares, Irene Raya, Catherine Preece, Olga Margalef, Xavier Domene

Llegeix article