L’ATZAVARA 25 – La vida de les aigües dolces (2015)

Publicació científica

ISSN electrònic: 2339-9791
ISSN paper: 0212-8993

L'Atzavara és una publicació de divulgació científica que fins el volum 24 va ser el Butlletí de la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró i que a l’actualitat editen conjuntament La Delegació de la Serralada Litoral Central de la ICHN i la Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. Té com objectiu la divulgació amena dels resultats de la recerca ambiental catalana, apropant la ciència als ciutadans. La revista, que es publica des de l'any 1979, és de periodicitat anual i de caire monogràfic.

Volum 25 (2015): Aquest número de L’Atzavara es dedica als sistemes aquàtics continentals: basses, estanys, llacunes, cursos fluvials, fonts i coves, i és, en gran part, el recull de les ponències del seminari que entre els dies 5 i 27 de març de 2014 va organitzar la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró amb el títol “La vida a les aigües dolces.”

Títol Article

Pàgina/es

Autor/s

Llegeix l'article

Editoral: “La secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró es converteix en Delegació de la Institució Catalana d’Història Natural”

3-4

 

Llegeix article

Les comunitats d’animals de les basses, estanys, llacunes i aiguamolls mediterranis

5-18

Dani Boix, Jordi Sala, Stéphanie Gascón, Jordi Compte, Xavier Quintana

Llegeix article

Del desastre ecològic a l’experiment natural: resiliència i recuperació parcial de la vegetació aquàtica de l’estany Baciver, Val d’Aran

19-25

Esperança Gacia, Cristina Pulido, Eglantine Chappuis, Joan Riera, Enric Ballesteros  

Llegeix article

Història natural de l’ecosistema microscòpic

26-36

Jordi Catalan

Llegeix article

Els macroinvertebrats aquàtics dels ecosistemes fluvials

37-48

Núria Bonada

Llegeix article

Les nàiades, custòdies de les aigües dolces

49-61

Cristian R. Altaba

Llegeix article

Els peixos dels rius i les zones humides de Catalunya

62-72

Marc Ordeix i Rigo

Llegeix article

Llacs atalassohalins, fauna estepària i crustacis

73-79

Miguel Alonso

Llegeix article

La fauna de les coves anquialines

80-92

Damià Jaume

Llegeix article

Caracterització hidrogeoquímica deles fonts de la Serralada Litoral Central en relació a la litologia i als factors ambientals

93-104

Francesc Sabater, Marcos Fernández-Martínez, Jordi Corbera, Mercè Calpe, Guillem Torner, Oriol Cano, Guillem Corbera, Oriol Ciurana, Josep Maria Parera  

Llegeix article

Els briòfits de les fonts de la Serralada Litoral Central: composició específica i efecte dels paràmetres ambientals en la seva distribució

105-116

Jordi Corbera, Marcos Fernández-Martínez, Miquel Jover, Guillem Torner, Mercè Calpe, Oriol Ciurana, Francesc Sabater

Llegeix article

La variabilitat interdecadal de l’Oscil·lació de l’Atlàntic Nord com a possible determinant de la freqüència de rierades a Arenys

117-124

Marcos Fernández-Martínez, Ander Achotegui-Castells  

Llegeix article

Recordant a Ramon Margalef, l’amic intel·ligent i bo que sabia estimar

125-128

Pere Montserrat Recoder

Llegeix article