De la botànica a l'ecologia terrestre

He dedicat la meva vida a l’ideal de conèixer les plantes, els animals i l’home integrat en el seu paisatge. Pere Montserrat (2003).

Més info

La flora de la Serralada Litoral

Crec haver omplert el buit existent en el coneixement florístic de la comarca; certament ha estat tan sorprenent el nombre d’espècies trobades que ni remotament podíem suposar que existissin a la Serralada Litoral catalana… Pere Montserrat (1950).

Més info

El paisatge del Maresme

La nostra època es caracteritza per una acceleració de la pressió humana sobre el paisatge. Per altra part la nostra civilització ha perdut el sentit biològic de la pervivència i destrueix ràpidament les fonts de producció d’aliment, amb unes accions que, en general, són irreversibles. Pere Montserrat (1976).

Més info

Mirem cap al futur

No ens atrevim a dir, com deien els nostres antecessors, que en el Maresme ja no queda treball per al botànic taxònom i florista. La prudència adquirida amb l’escarment ens impedeix concloure de manera tan rotunda. Oriol de Bolòs (1968).

Més info